Copyright © 2013 - 2019 CompanyMaster Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.
ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI Na   týchto   stránkach   publikujeme   aj   články,   v   ktorých   analyzujeme   daňové   systémy   niektorých   krajín,   porovnávame   podnikateľské   prostredie, prípadne   poukazujeme   na   výhody   legálneho   medzinárodného   plánovania   zdaňovania   príjmov   právnických   a   fyzických   osôb.   Tieto   články   nie   zverejňované    so    zámerom    navádzať    čitateľa    na    obchádzanie    platných    legislatívnych    noriem,    hlavne    daňových    predpisov,    jednotlivých    krajín Európskeho   spoločenstva,   prípadne   tretích   krajín.   Snažíme   sa   poskytovať   čerstvé,   komplexné   a   presné   informácie,   odmietame   však   akúkoľvek právnu   zodpovednosť   za   vyhlásenia   a   stanoviská   zverejňované   v   jednotlivých   článkoch   tejto   prezentácie.   Obsah   článkov   sa   nemôže   považovať   za daňové poradenstvo, ani za relevantné stanovisko v daňových otázkach príp. právnych veciach.  Podmienky používania webovej stránky    
KORPORÁTNESLUŽBY  ZAKLADANIE SPOLOČNOSTÍZMENY V ÚDAJOCHLIKVIDÁCIA A KONKURZKORPORÁTNE ŠTRUKTÚRYMEDZINÁRODNÉ TRUSTY OSOBNÉ ÚDAJEGDPR  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOVVYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIEAPLIKÁCIA GDPRIMPLEMENTÁCIA GDPRPORADENSTVO VO VECI OOÚ OBCHODNÉSLUŽBY  SLUŽBY PRE E-SHOPYLOGISTIKA E-SHOPOVOUTSOURCING SLUŽIEBPRÍPRAVA DOKUMENTÁCIESLUŽBY V 5 KRAJINÁCH PORADENSKÉSLUŽBY  DAŇOVÉ PORADENSTVODAŇOVÉ PLÁNOVANIETRANSFEROVÉ OCEŇOVANIEPODNIKATEĽSKÉ PORADENSTVOPORADENSTVO PRE E-SHOPY 

Obchodné a korporátne služby

Našim    klientom    poskytujeme    komplexné    služby    a    riešenia    vo    všetkých    oblastiach    ich    podnikania    a    to    najmä    s prihliadnutím   na   často   sa   meniace   právne   prostredie   v   niektorých   štátoch   EÚ.   Špecializujeme   sa   predovšetkým   na sféru   korporátnych   služieb,   v   rámci   ktorých   dokážeme   flexibilne   reagovať   na   každú   legislatívnu   zmenu   týkajúcu   sa podnikateľského prostredia najmä v EÚ. Strategickým    kombinovaním    holdingových    štruktúr    a    trustov    v    rôznych    jurisdikciách    dokážeme    poskytnúť    vysokú mieru   ochrany   majetku   a   súkromia   ako   aj   plynulú   expanziu   za   hranice   Európskej   únie.   V   neposlednom   rade   možno vyzdvihnúť návrhy vhodne nastavených korporátnych štruktúr v medzinárodnom daňovom plánovaní. Poskytujeme   outsourcingové   služby   pre   prevádzkovateľov   internetových   obchodov,   taktiež   vypracovanie   kompletnej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy.

Články

Správy

Všeobecné obchodné podmienky pre e-shopy Všeobecné obchodné podmienky tvoria vlastne obsah kúpnej zmluvy medzi Vami ako prevádzkovateľom eshopu a vašimi zákazníkmi. Napriek tomu, že ide o zmluvu medzi súkromnými osobami, jedna strana je tu v postavení spotrebiteľa a preto VOP nesmú obsahovať nič, čo by zhoršilo ich podmienky. Ustanovenia VOP, ktoré by mohli poškodiť spotrebiteľov sú často predmetom kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie a preto sa pozrieme na najčastejšie chyby… 05 Apríl ´18 Povinná registrácia k DPH pre e-shopy Každý podnikateľ pozná (mal by poznať) základný prípad povinnej DPH registrácie – keď jeho obrat presiahne 49 790,- EUR za predchádzajúcich najviac 12 mesiacov (ak má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň na Slovensku). Okrem toho sú však eshopy povinné registrovať sa k DPH aj v týchto prípadoch… 05 Apríl ´18 Spoločnosti na SVG - splatnosť ročného poplatku Dňa 31. decembra 2018 boli splatné ročné poplatky (Annual Fees) za spoločnosti registrované na SVG za rok 2019. V prípade, že ste ich zatiaľ neuhradili, prosíme o úhradu poplatkov najneskôr do 31.1.2019 02 Január Zmeny v štruktúre spoločníkov našej spoločnosti Dňa 13. decembra 2018 došlo k významnej zmene v štruktúre spoločníkov našej spoločnosti. Spoločnosť naďalej zostáva pridruženým členom medzinárodnej skupiny CMC. 15 December 18 Prechodný a trvalý pobyt v Európskej únii Od 18.01.2019 poskytuje naša sesterská spoločnosť CMC (UK) LTD, Londýn, Anglicko, túto novú službu pre občanov tretích krajín. Podrobné informácie môžete získať na stránke spoločnosti (link nižšie). 21 Január CompanyMaster Consulting s.r.o. +421 944449494 zakaznik@companymaster.sk Hasičská 13A, 943 01 Štúrovo, Slovensko KONTAKTY 
KONTAKTY Slovensko (Bratislava): +421 944449494 Kancelária: Hasičská 13A, SK-943 01 Štúrovo, Slovenská republika Poštová adresa: P. O. Box 24, SK-943 01 Štúrovo 1
O NÁS KONTAKTY
 +421 944449494
Máte ďalšie otázky? Neváhajte nás kontaktovať: +421 944449494  Máte ďalšie otázky? Pošlite správu cez kontaktný formulár 
NÁŠ PARTNER
Our   company   provides   help   and   certain   services   regarding   your Hungarian   residency   application   process.   If   you   decide   to   use our   services   you   can   become   a   Hungarian   resident   within   30 days. Using   our   services   is   a   zero   risk   investment   on   the   investors part,    because    our    service    fee    will    be    deposited    at    a    lawyer and/or   law   firm   of   your   choice   within   Hungary,   for   30   days.   The service   fee   remains   yours   for   the   duration   of   the   immigration process   until   the   moment   you   (and   your   family)   are   awarded the   Hungarian   residency   status   and   residency   card.   Also   our agency    helps    with    the    required    renewals    of    your    residency status.
GATEWAY TO THE EU
PERMANENT RESIDENCY
Do   not   hesitate,   you   now   have   the   chance   to   become   a   European resident    in    mere    30    days,    and    enjoy    all    that    comes    with    it:    a welcoming     environment,     the     amazing     historical     sights,     unique gastronomy,   and   of   course   a   stable,   calm,   predictable   way   of   life   that will ensure a great future for you and your lovely family.
OBCHODNÉ SLUŽBY    KORPORÁTNE SLUŽBY    PORADENSKÉ SLUŽBY    SLUŽBY V OBLASTI GDPR    TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE    OUTSOURCING  SLUŽIEB    PRECHODNÝ A TRVALÝ POBYT V EÚ    LOGISTIKA E-SHOPOV 
READ MORE
TÚTO SLUŽBU POSKYTUJE / SERVICE IS PROVIDED BY CMC (UK) LTD LONDON
ZRKADLOVÉ STRÁNKY / MIRROR SITE companymaster.consulting     
 I   KONTAKTY  I  O NÁS  I  ENGLISH        I
PERMANENT RESIDENCY IN THE EUROPEAN UNION
POSKYTUJEME SLUZBY V OBLASTI GDPR
TRANSFEROVÉ OCENO - VANIE A DOKUMENTÁCIA